Spelregels fotowedstrijd 2017

Hits: 1784

Voor deelname aan de fotowedstrijd gelden de volgende spelregels en voorwaarden:

 1. Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor alle inwoners van Nieuwegein.
 2. De foto’s moeten in 2017 in de wijk Jutphaas-Wijkersloot zijn genomen en hebben te maken met het thema ‘ontmoeting’.
 3. De foto’s worden ingezonden via de website www.kunstmarktnieuwegein.nl door gebruik te maken van het wedstrijdformulier.
 4. Inzenden is mogelijk van 1 maart tot en met 21 augustus 2017.
 5. Fotobewerking is slechts toegestaan om foto’s af te werken. De foto mag dus niet via fotobewerking tot stand komen. Bij twijfel kan de organisatie de originele foto opvragen. De foto mag niet voorzien zijn van later toegevoegde teksten of beeldmateriaal.
 6. De ingezonden foto’s zijn van goede kwaliteit in GIF-, JPG- (jpeg) of PNG-formaat met een bestandsgrootte van rond de 1 Mb.
 7. De 10 best beoordeelde foto’s worden groot afgedrukt en geëxposeerd; op verzoek van de jury zal daarvoor een hoge resolutie afbeelding ter beschikking worden gesteld.
 8. Maximaal 2 inzendingen per persoon.
 9. Alleen eigen werk is toegestaan. De deelnemer bezit alle rechten over de foto. Stichting Kunstmarkt Nieuwegein is niet aansprakelijk als na publicatie van de foto alsnog blijkt dat de inzender niet over alle rechten op het ingezonden werk beschikt.
 10. De auteursrechten van de ingezonden foto's blijven bij de fotograaf.
 11. Deelnemers aan deze wedstrijd geven Stichting Kunstmarkt Nieuwegein het recht om de ingezonden foto's te publiceren.
 12. Juryleden en medewerkers van de kunstmarkt (bestuur en commissies) zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
 13. De winnaars krijgen per e-mail bericht over de uitslag van de wedstrijd.
 14. Over de uitslag van de wedstrijd is geen discussie mogelijk.
 15. Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van deze wedstrijdvoorwaarden.

Portretrecht

De door de jury als mooiste beoordeelde foto’s worden groot afgedrukt om tijdens de kunstmarkt op zondag 1 oktober aan het publiek te presenteren. Als de foto op particulier terrein is genomen en de personen op de foto herkenbaar zijn, krijgt u te maken met portretrecht en de Wet bescherming persoonsgegevens:

 • Het is verboden afbeeldingen te maken in een ruimte die niet voor het publiek toegankelijk is, tenzij dit vooraf duidelijk is aangekondigd.
 • Het is toegestaan om afbeeldingen te maken in de openbare ruimte, een voor het publiek toegankelijke plaats.
 • U mag nooit iemand stiekem fotograferen.
 • U mag nooit afbeeldingen maken van intieme of compromitterende situaties.

 Bij een spontane situatie kunt u achteraf toestemming vragen om de foto te gebruiken voor deelname aan een fotowedstrijd.

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt u als maker van een foto tegen misbruik door anderen. Het recht ontstaat vanzelf, u hoeft uw auteursrecht dus nergens aan te vragen of te registreren. Wie auteursrecht heeft op een werk beschikt over het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen. Bij het meedoen aan de fotowedstrijd geeft de auteur de organisatie toestemming om de foto’s te publiceren, maar blijft zelf de intellectuele eigenaar van de foto.

naar boven