Voorwaarden

Hits: 3054
 1. De Kunstmarkt vindt plaats op de eerste zondag in oktober van 11.00 tot 17.00 uur.
 2. U moet zich inschrijven met het digitale formulier via deze website.
 3. Beoordeling van uw werk is onderdeel van de selectieprocedure; de beoordelingscommissie kijkt naar kwaliteit en diversiteit.
 4. U ontvangt voor half juni bericht of u voor een kraam in aanmerking komt.
 5. Uw inschrijving is pas definitief na toekenning van een kraam en ontvangst van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld moet uiterlijk 1 augustus op de rekening van Stichting Kunstmarkt Nieuwegein zijn bijgeschreven, rekeningnummer Rabobank NL65 RABO 0148 9148 37 onder vermelding van uw inschrijfnaam.
 6. Bij annulering vanaf 10 augustus bestaat er geen recht op restitutie, tot deze datum kunt u kosteloos annuleren.
 7. De ingeschreven deelnemer dient zelf aanwezig te zijn in de kraam en mag alleen eigen kunst tonen en voor verkoop aanbieden.
 8. Het inrichten van de kraam vindt plaats tussen 9.00 en 10.30 uur. Vóór 11.00 uur moet uw auto van de markt verwijderd zijn.
 9. Extra expositieruimte naast de kraam moet vooraf bij de inschrijving worden aangevraagd.
 10. U mag de kraam niet ontruimen vóór het einde van de Kunstmarkt. Voor opbouw en ontruimen is eenrichtingsverkeer van kracht.
 11. Uiterlijk een uur na afloop van de Kunstmarkt moet uw kraam ontruimd zijn en de plaats schoon achtergelaten.
 12. Bij calamiteiten moet u gehoor geven aan de aanwijzingen van het bestuur en/of de hulpverleners.
 13. Het bestuur van de Kunstmarkt is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw eigendommen voor, tijdens of na de Kunstmarkt.
 14. Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur besluiten om de Kunstmarkt voortijdig te annuleren. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten.
 15. Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist het bestuur van de Stichting Kunstmarkt Nieuwegein.
naar boven